สถาบันมหิตลาธิเบศร
Mahitala Dhibesra institute

ทำเนียบรุ่น ปนพ.