สถาบันมหิตลาธิเบศร
Mahitala Dhibesra institute

ข้อมูลการติดต่อข้อมูลการติดต่อ

สถาบันมหิตลาธิเบศร

อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 9 เลขที่ 88/19 ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

อีเมล : mtbggm@gmail.com
เบอร์โทร : 0-2591-0049, 081-090-9000