สถาบันมหิตลาธิเบศร
Mahitala Dhibesra institute

สถาบันมหิตลาธิเบศร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง


สถาบันมหิตลาธิเบศร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 1 อัตรา, เจ้าหน้าที่ธุรการ/บัญชี/การเงิน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เพศ หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ปิดรับสมัครวันที่ 31 สิงหาคม 2566
สามารถส่งใบสมัครได้ที่ สถาบันมหิตลาธิเบศราคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 9 เลขที่ 88/19 ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือสามารถส่งใบสมัครได้ที่ mtbggm@gamil.com ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-591-0049 หรือ 098-262-9984 (คุณแจ็บ)