สถาบันมหิตลาธิเบศร
Mahitala Dhibesra institute

เปิดรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 (ปนพ.1)


ขอเชิญชวนท่านผู้บริหารทางการแพทย์ ภาครัฐและภาคเอกชน และผู้ที่สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแพทย์ยุคใหม่ที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถรอบด้าน เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน และสามารถส่งเสริมเครือข่ายสังคมที่เข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำของประเทศ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้
– วันที่ 15 กันยายน 2566

สมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นที่เว็บไซต์ www.kpi.ac.th   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 02-141-9720 (นางสาวณัฐกานต์ ทองวัน)
หรือ 02-141-9614 (นางนราวรรณ อธิวาสนพงศ์)
 
ดาวน์โหลดโครงการและสมัคร https://kpi.ac.th/news/news/data/1876
——————————
 

https://www.facebook.com/100076218002993/posts/pfbid02PaR3zkmu4krMK41jUkboLYejfPo2DLSnNY1AZtCUS7xFLp5c6hJczhhZz3migSzMl/?mibextid=cr9u03