สถาบันมหิตลาธิเบศร
Mahitala Dhibesra institute

วันที่ 24 กันยายน 2566 วันพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย


วันที่ 24 กันยายน  2566
พลอากาศโท นพ.อิทธพร คณะเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันมหิตลาธิเบศร พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ไปรวมกันถวายพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล และขอน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
 “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”