สถาบันมหิตลาธิเบศร
Mahitala Dhibesra institute

ขอประกาศรายชื่อ #ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์ (ปนพ.) รุ่นที่ 1


สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สถาบันมหิตลาธิเบศร
ขอประกาศรายชื่อ #ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์ (ปนพ.) รุ่นที่ 1
โดยจะกำหนดให้มีการรายงานตัว ในวันที่ 6 และ 7 ตุลาคม 2566
ณ สถาบันพระปกเกล้า รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ Link : https://lin.ee/ezwCXo2