สถาบันมหิตลาธิเบศร
Mahitala Dhibesra institute

สถาบันมหิตลาธิเบศร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ


สถาบันมหิตลาธิเบศร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เพศ : หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี
มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ปิดรับสมัครวันที่  27 ตุลาคม 2566