สถาบันมหิตลาธิเบศร
Mahitala Dhibesra institute

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ/บัญชี/การเงิน 1 อัตรา


สถาบันมหิตลาธิเบศร
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ/บัญชี/การเงิน 1 อัตรา  


คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เพศ หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้  


ปิดรับสมัครวันที่ 5 ธันวาคม 2566